Det går faktiskt att använda ett helt vanligt förstoringsglas som en metod för att göra upp eld.

Hur gör man?

För det första krävs det vissa omständigheter för att det ska fungera. Solen måste lysa starkt och stå högt upp på himlen för att en tillräcklig energimängd ska tillföras. Dessutom är det viktigt att luften inte är för fuktig och att man har något torrt och lättantändligt material att tända eld på.

Man börjar med att samla ihop det man ska få fyr på i en liten hög, det kan vara exempelvis torrt gräs, bomull eller tunna tygbitar. Därefter ser man till att hålla förstoringsglaset mitt över högen så att solstrålarna fokuseras mitt på materialet. Det är viktigt att hålla linsen nära materialet och att försöka fokusera ljuset i en punkt. Efter en stund ska det börja ryka och svartna, vilket är ett tydligt tecken på att det snart kommer att börja brinna.

Varför funkar det?

Ett förstoringsglas består av en konvex lins med en ram runtomkring. Den konvexa linsen fungerar som så att den böjer av ljusstrålarna in mot en specifik punkt varifrån de därefter sprids ut åt alla möjliga håll. Denna punkt kallas brännpunkt och är det ställe där den mesta energin från solstrålarna samlas.

För att något ska börja brinna krävs det vanligtvis (åtminstone i en exoterm reaktion) att en viss mängd energi tillförs för att materialet ska börja brinna och frigöra mer energi. När man håller förstoringsglaset nära det lättantändliga materialet är det meningen att brännpunkten ska fokuseras precis där. Energin från solstrålarna ansamlas därför precis där och den energin bidrar till att den införslutna energin i materialet frigörs och en eld uppstår.

Tänk på att…

Eld kan vara farligt och det är därför viktigt att bara göra det här på mer brandsäkra platser, som exempelvis eldstäder. Det är också viktigt att tänka på att inte lämna glasflaskor, förstoringsglas eller glasögon i gräset en solig dag eftersom det då också kan börja brinna.

Tänk också på att om man vill ha en större brasa för att till exempel grilla korv är det viktigt att genast tillföra bränsle till högen. Om man inte gör det kommer den att dö ut rätt snabbt och man får börja om igen.

Slutligen kan det krävas några försök innan man lyckas med detta, så det kan vara bra att öva lite i en kontrollerad miljö. Tänd aldrig eld då det råder eldningsförbud!