Vilken typ av lins?

Ett förstoringsglas har en konvex lins, det vill säga en lins som är som tjockast i mitten och som tunnast längs kanterna. Linsen förskjuter bränningspunkten och gör att föremålet ser större ut.

Vad används de till?

Ögat kan inte uppfatta saker skarpt om de befinner sig närmare än 25 centimeter, ett förstoringsglas kan då förstora föremålen utan att de förlorar skärpan.

När uppfanns det?

Det är svårt att hitta ett exakt årtal för när det uppfanns, eftersom det var så länge sedan och man först måste bestämma vad definitionen för ett förstoringsglas är. Innan glas kunde framställas i någon större framsträckning använde exempelvis araberna halvt genomskinliga ”lässtenar” som fungerade som konvexa linser. Redan 950 år f.kr använde också människorna i assyrien någon form av konvex lins för att förstora föremål. Om man ser till Europa och de första benämningarna för att de kallas förstoringsglas, så brukar den engelske professorn och munken Roger Bacon räknas som förstoringsglasets uppfinnare. Han levde på 1200-talet e.kr och det var hans utveckling av förstoringsglaset som bidrog till att även glasögonen uppfanns.

Är det en myt att man kan tända en eld med ett förstoringsglas?

Nej, det är inte en myt. Om man lägger ett förstoringsglas i solen och lyckas rikta solens strålar genom det på precis rätt sätt så att bränningspunkten träffar någon torrt och lättantändligt, kommer tillräckligt mycket energi att tillföras för att det ska börja brinna.

Varför ses Sherlock Holmes ofta med ett förstoringsglas i handen?

Det beror troligen på att förstoringsglas används för att fokusera på detaljer, vilket är precis det som en detektiv måste vara uppmärksam på. Sherlock Holmes måste såklart försöka få en helhetsbild också, men för att få det drar han ofta nytta av detaljer som bevismaterial. Förstoringsglaset blir därmed ett perfekt verktyg att ha med sig för att undersöka de delar av en brottsplats som är svåra att se med blotta ögat. Det är nämligen lätt att ta med sig och fyller sin funktion att förstora saker. Idag finns det ännu bättre verktyg att använda vid brottsplatsutredningar, som exempelvis digitalkameror och mikroskop, men förstoringsglaset har ändå följt med som en symbol för att se de små detaljerna som många annars missar.